Ukážka zo zbierky pivovarských kamiónov

Slovensko - Slovakia


Česká republika - Czech republic

Požsko - Poland

Nemecko - Germany
Rakúsko - Austria

Dánsko - Denmark