Novinky na stránkach Moje fórum Zo sveta piva
Táto časť mojich stránok je zameraná na prezentáciu niektorých mojich skúseností, názorov a postrehov zo zberateľského prostredia. Rovnako tu budem príležitostne prezentovať niektoré zaujímavé novinky vo svojej zbierke. V prípade, že niektorá téma Vás zaujme dávam každému možnosť zapojiť sa do diskusie k danej problematike formou príspevkov cez diskusný formulár. V prípade nevhodných príspevkov, ktoré nebudú reagovať na predmetnú vec si vyhradzujem právo tieto príspevky z diskusie vymazať.

13.01.2011 Slovak homebrewing star 2011 Diskusia
Pod týmto názvom sa uskutoční koncom mája 2011 tretí ročník medzinárodnej súťažnej degustácie domácich pív. V rámci pivných slávností v Rožňave ju organizuje podobne ako minulý rok spoločnosť pivovar Kaltenecker s.r.o. Rožňava, Pivný klub Kaltbier v Rožňave a Slovenská asociácia histórie pivovarníctva. Vzhľadom k tomu, že som bol opäť zaradený do organizačného štábu uvádzam informáciu o tejto akcii aj na mojich stránkach. Bude tu ďalšia príležitosť prezentovať svoje značky, ale aj vymeniť si skúsenosti z domácej výroby piva. Počítame s účasťou homebrewárov aj z Českej republiky, Poľska, Maďarska a možno aj iných krajín. Organizačný štáb už spracoval presné propozície celej súťaže, sú vyhlásené úplne nové kategórie pre absolútneho víťaza je pripravená opäť zaujímavá cena. Poznáme predovšetkým výrobcov piva zo zberateľského prostredia, určite sa však tomuto hobby venujú aj ďalší neznámy "domáci pivovarníci" a práve cestou tejto propagácie im ponúkame možnosť zúčastniť sa tejto zaujímavej akcie. Podrobne pozri na ..... Propozície. Prihláška do súťaže je uvedená tu: Formulár

13.01.2011 Sekcia homebrewingu je realitou Diskusia
Už na pivných slávnostiach v máji minulého roku v Rožňave sa uskutočnili prvé neformálne diskusie o možnosti založenia Sekcie homebrewingu pri Asociácii malých nezávislých pivovarov na Slovensku. Túto myšlienku podporilo vedenie Asociácie... ale aj niekoľko prítomných homebrewárov s cieľom získať prehľad o domácich výrobcoch piva, poskytovať im odbornú a metodickú pomoc ale aj všetky iné dostupné informácie z tejto oblasti. Od myšlienky sa prešlo ku konkrétnym činom a dnes je založenie Sekcie homebrewingu realitou. Najprv odsúhlasilo vznik sekcie vedenie Asociácie malých nezávislých pivovarov na Slovensku, bol zostavený prípravný výbor, uskutočnili sa v mesiacoch november a december dve pracovné porady a rozbehol sa celý proces zakladania sekcie. Vzhľadom k tomu, že som členom trojčlenného prípravného výboru informujem o vzniku tejto sekcie aj na mojich stránkach. V súčasnej dobe už evidujeme prvých 15 členov a veríme, že postupne pribudnú aj ďalší. Od januára tohto roku sa začal vydávať aj informačný spravodaj "Infoservis", ktorý dostávajú v elektronickej forme len členovia, prípadne ďalší záujemcovia o členstvo. Podrobne pozri na ..... Informácia. Prihláška do Sekcie homebrewingu je uvedená tu: Prihláška

Forum 2009 Forum 2010