Výsledky degustácie č.30 - Slovensko - Slovakia
Svetlé pivá - Light beers
1. Martiner (5,0 % alk.), Heineken Slovensko a.s. Hurbanovo 78 b.
2. Corgoň ( 4,8 % alk.), Heineken Slovensko a.s. Hurbanovo 73 b.
3. Popper ( 5,0 % alk.), Pivovar Popper s.r.o. Bytča 67 b.
4. Šariš ( 5,0 alk.), Pivovary Topvar a.s. Topoľčany 66 b.
5. Tatran ( 5,0 % alk.), Pivovar Pilsberg s.r.o. Poprad 63 b.
6. Zlatý Bažant ( 5,0 alk.), Heineken Slovensko a.s. Hurbanovo 61 b.
7. Kelt ( 4,2 % alk.), Heineken Slovensko a.s. Hurbanovo 59 b.
8. Topvar ( 5,0 % alk.), Pivovary Topvar a.s. Topoľčany 56 b.
9. Kamzík ( 4,5 % alk.), Pivovar Pilsberg s.r.o. Poprad 55 b.
10. Urpiner ( 5,0 % alk.), Banskobystrický pivovar a.s. B.Bystrica 53 b.
11. Steiger gold ( 5,0 % alk.), Pivovar Steiger a.s. Vyhne 53 b.
12. Urpiner Exlusive ( 6,5 % alk.), Banskobystrický pivovar a.s. B.Bystrica 49 b.
13. Stein ( 5,0 % alk.), Pivovar Steiger a.s. Vyhne 47 b.
14. Pandúr ( 4,1 % alk.), Pivovar Steiger a.s. Vyhne 45 b.
15. Smädný mních ( 4,3 % alk.), Pivovary Topvar a.s. Topoľčany 42 b.
16. Gazda ( 5,0 % alk.), Pivovar Steiger a.s. Vyhne 32 b.
17. Gemer ( 3,1 % alk.), Heineken Slovensko a.s. Hurbanovo 29 b.
18. Kachelmann ( 3,6 % alk.), Pivovar Steiger a.s. Vyhne 29 b.

Tmavé pivá - Dark beers
1. Topvar (5,2 % alk.), Pivovary Topvar a.s. Topoľčany 61 b.
2. Corgoň ( 4,0 % alk.), Heineken Slovensko a.s. Hurbanovo 59 b.
3. Šariš ( 4,1 % alk.), Pivovary Topvar a.s. Topoľčany 55 b.
4. Urpiner ( 4,5 % alk.), Banskobystrický pivovar a.s. B.Bystrica 54 b.
5. Zlatý Bažant ( 3,8 % alk.), Heineken Slovensko a.s. Hurbanovo 51 b.
6. Palatín ( 5,0 % alk.), Pivovar Popper s.r.o. Bytča 39 b.
7. Steiger ( 4,5 % alk.), Pivovar Steiger a.s. Vyhne 29 b.

Na začiatku bola ukážka pív ktoré sa budú degustovať O anonymitu pív sa starala Zuzka Stehlíková

Anonymnú degustáciu slovenských pív sme zopakovali po roku a samostatne sme do nej zaradili aj tmavé pivá. Pôvodne malo byť na degustácii silnejšie medzinárodné zastúpenie, nakoniec sme museli narýchlo dopĺňať degustačnú komisiu z prostredie našich domácich priateľov, takže zloženie bolo nakoniec nasledovné: Ján Pokrievka, Miroslav Pokrievka, Peter Stehlík, Marek Pokrievka, Matej Lončík, Miloslav Petráň a zahraniční hostia David Elliott z anglického Newcastle, Andrej Tkach a Alena Russu z Moskvy. Bola zabezpečená maximálna anonymita a nikto z prítomných nemal možnosť vopred vedieť aké pivo sa práve degustuje. U svetlých pív sa u nás najlepšie presadil domáci Martiner, určite sa však nečakalo tretie miesto bytčianskeho Popperu. Rovnako prekvapilo aj výborné umiestnenie pív z Popradu (Kamzík a Tatran), ktoré sme zaradili do degustácie aj napriek tomu, že sa dnes podľa pôvodnej receptúry vyrábajú niekde v Poľsku a popradský pivovar sa zaoberá v súčasnej dobe len ich distribúciou. U tmavých pív nám najviac chutil Topvar pred Corgoňom a Šarišom, ale veľké chuťové a aj bodové rozdiely medzi nimi neboli. Opäť sa pri tejto anonymnej degustácii ukázalo, že len výnimočne sa podarilo niekomu uhádnuť podľa chuti, ktoré pivo sa práve degustuje.
D.Elliott z Anglicka hodnotí ochutnané svetlé pivo Alena Russu z Moskvy zastupovala nežné pohlavie
Pri tmavých pivách už bola veselá nálada Tento veľký krígeľ pre nepiteľné pivá nebol potrebný