Výsledky degustácie č.17 - Litva - Lithuania
1. Vilkmergés Brandusis (7,8 % alk.), UAB Vilmergés alus Ukmergés 79 b.
2. Kalnapils 3Salyklai (4,8 % alk.), AB Kalnapio-Tauro grupé Panevežys 70 b.
3. Švyturis Extra, (5,2 % alk.), UAB Švyturis-Utenos alus Utena 68 b.
4. Fortas Draught (5,2 % alk.), AB Ragutis Kaunas 67 b.
5. Kvietinis Baltas Alus (4,3 % alk.), AB Gubernija Šiauliai 63 b.
6. Vilmergés Iš Statinés ( 5,2 % alk.), UAB Vilmergés alus Ukmergés 62 b.
7. Fortas Miežinis Alus (5,0 % alk.), AB Ragutis Kaunas 59 b.
8. Kalnapils Grand (5,3 % alk.), AB Kalnapio-Tauro grupé Panevežys 56 b.
9. Wolfas Engelman Rinktinis (5,2 % alk.), AB Ragutis Kaunas 56 b.
10. Horn Dry (5,0 % alk.), AB Ragutis Kaunas 55 b.
11. Kalnapils original (5,0 % alk.), AB Kalnapio-Tauro grupé Panevežys 55 b.
12. Tauras Extra (5,2 % alk.), AB Kalnapio-Tauro grupé Panevežys 54 b.
13. Wolfas Engelman Klasikinis (5,0 % alk.), AB Ragutis Kaunas 48 b.
14. Biržiečiu Alus Stouts (8,0 % alk.), AB Kauno Alus Kaunas 42 b.
15. Utenos Alus (5,0 % alk.), UAB Švyturis-Utenos alus Utena 38 b.
16. Utenos Ice alus (4,2 % alk.), UAB Švyturis-Utenos alus Utena 31 b.
17. Juodvarnia Brioliai (5,0 % alk.), AB Kauno Alus Kaunas 24 b.
18. Porteris (6,8 % alk.), UAB Švyturis-Utenos alus Utena 22 b.
19. Brauer Premium (5,2 % alk.), UAB Brauer Mažeikiai 16 b.

Pivo Utenos Ice alus nás chuťou príliš nezaujalo Pohľad na mojich hostí pri degustácii
Ďalší príjemný sobotný večer sme strávili pri degustácii litovských pív 8.novembra 2008. V mojom pivnom zberateľskom múzeu sme degustovali tieto pivá v zostave: Ján Pokrievka, Miroslav Pokrievka, Mariana Pokrievková, Martin Ladovič, Oliver Murgaš a po prvýkrát sa degustácie zúčastnili aj naši priatelia zo Žiliny Milan Ondruš a jeho dcéra Martina a pozvanie prijali aj Andrej Adamovský a Miroslav Kudelka. Aj napriek tomu, že v konečnom hodnotení boli medzi degustovanými pivami značné bodové rozdiely konštatovali sme, že väčšina pív bola chuťovo prijateľná a len pivá na posledných miestach v tomto smere zaostávali. Jednoznačne najlepšie z nášho pohľadu dopadlo pivo Vilkmergés Brandusis, ktoré sme síce mali len v plechovke ale oslovilo všetkých prítomných a u každého získalo najvyššie známky čo sa pri našich degustáciách často nestáva. Prekvapilo nás aj pivo Fortas Miežinis Alus, ktoré bolo už niekoľko dní po záručnej dobe a navyše bolo nefiltrované. Pôvodne bolo určené len na ukážku, ale po jeho otvorení sme zistili, že mu nič nechýba a nakoniec skončilo medzi tými lepšími. Úplne prepadlo pivo Brauer Premium z neznámeho pivovaru v meste Mažeikiai ktoré dokonca u piatich degustátorov dostalo nulu. Litovské pivá nás zaujali aj z hľadiska dizajnu fliaš, nechýbali napr. rôzne tvarované fľaše alebo priehľadné sklo. Najviac asi upútala fľaška od piva Švyturis Extra a etiketa na pive Juodvarnia Brioliai z pivovaru AB Kauno Alus v Kaunase.
Každý z trojice je v inom štádiu degustácie a hodnotenia M.Ondrušová a M.Kúdelka vychutnávajú pivo Švyturis Extra
Zaujímavé bolo aj pivo Horn Dry vo fľaške z priehľadného skla M.Pokrievka pri rozhodovaní ako ohodnotiť ďalšie litovské pivo