Výsledky degustácie č.1 - Lotyšské pivá
1. Lodina alus, svetlé (5,2 % alk.), T.Lodinga alus Bauska 33 b.
2. Plostnieku alus, svetlé (4,6 % alk.), Lačplésa alus Lievarde 33 b.
3. Lačplésis dzintara alus, svetlé (4,8 % alk.), Lačplésa alus Lievarde 33 b.
4. Aldaris Zelta, svetlé (5,2 % alk.), Aldaris Riga 31 b.
5. Porter Balsam, tmavé (6 % alk.), Cesu Alus Cesis 29 b.
6. Livu Premium, svetlé (5,5 % alk.), Livu alus Liepája 30 b.
7. Barona alus, svetlé (5,2 % alk.), Gulbene alus Gulbene 25 b.
8. Kviešu, pšeničné (3,9 % alk.), SIA Brúveris Riga 21 b.
9. Ingver alus, svetlé (4,5 % alk.), SIA Brúveris Riga 19 b.
10. Cuba Antiimperial Beer, svetlé (4,8 % alk.), Cesu alus Cesis 17 b.Pri spoločnom posedení pri tejto ochutnávke lotyšských pív sme dospeli aj k ďalším záverom. Takmer všetky v porovnaní s našimi pivami mali výrazne sladkejšiu chuť, najlepšiu penu mali pivá Aldaris Zelta a Lapčlésis dzintara, príjemnou a prenikavou vônou zaujal Porter Balsam a Barona Alus zaujala tmavožltou zlatistou farbou. Ak by sme hodnotili aj dizajn fliaš určite by zvíťazilo pivo Aldaris Zelta v originálnej bielej fľaši. Svojim názvom nás prekvapilo pivo Cuba Antiimperial beer, ale súčasne nás aj sklamalo pretože okrem názvu nás ničím iným nezaujalo a skončilo jednoznačne na poslednom mieste.