Niekoľko slov na úvod

Zberateľstvo pivných suvenírov je jedným z mnohých zberateľských odborov ktorému sa venuje vo svete veľa ľudí. Tomuto hobby som prepadol pred mnohými rokmi aj ja a venujem sa mu už od roku 1982. Predtým som sa venoval zbieraniu odznakov, mal som už slušnú zbierku hlavne športových klubov a podnikových odznakov ale postupne ma táto zbierka neuspokojovala a hľadal som iné možnosti.

Moja zberateľská premena nastala v spomínamom roku 1982, keď som sa v českých Lounech dostal do spoločnosti ľudí ktorí sa venovali zbieraniu pivných etikiet a pravidelne sa schádzali aj na klubových schôdzkach. Za krátku dobu som sa stal členom tohto klubu kde ma rýchlo zasvätili do tohto zberateľského odboru a začal som budovať svoju prvú zbierku československých etikiet. Neskôr k tomu pribudli aj zahraničné etikety s ktorými som to mal trochu komplikované, pretože ako vojak z povolania som nemohol udržiavať kontakty so zberateľmi v zahraničí a tak som musel využívať rôzne iné možnosti na získavanie etikiet do zbierky. Začal som aktívne pracovať aj v klube zberateľov, navštevovať prvé zberateľské burzy v Čechách a získavať prvé známosti v zberateľskom prostredí. Po návrate na Slovensko a neskôr aj do rodného Martina som využil získané zberateľské skúsenosti a naďalej som rozširoval svoju zbierku etikiet až som sa prepracoval medzi najlepších slovenských zberateľov. Stále viac ma však lákali aj iné pivné suveníry a začal som v malom množstve zbierať postupne aj plechovky, poháre a korunkové uzávery a neskôr pribudli tácky a ďalšie predmety a tak som úplne prepadol tomuto hobby ktoré výrazne ovplyvnilo môj život.

V súčasnej dobe mám vo svojej rozsiahlej zbierke zastúpených viac ako 30 druhov pivovarských predmetov a suvenírov a takmer každý deň pribudne do nej niečo nové a zaujímavé. Som jeden z málo zberateľov na Slovensku ktorý sa zaoberá takmer všetkými druhmi pivných suvenírov a mám tú výhodu, že mám na ich uloženie v rodinnom dome dostatok miesta. To však vyžaduje veľa času a trpezlivosti, ale aj pochopenia v rodine. Som rád že v rozširovaní mojej zbierky mi dnes pomáhajú aj moje dospelé deti a že v mojom zberateľskom raji sa dobre cíti celá moja rodina.