Zbierka pivných etikiet

Prvé papierové pivné etikety v jednoduchej podobe sa začali používať na fľašiach koncom 19.storočia, keď mnoho pivovarov stáčalo pivo už do fliaš a nastala potreba aby sa jednotlivé pivovary a druhy pív od seba výraznejšie odlišovali. Etikety do tej doby nahradzovali na fľaškách rôzne leptané, liate a iné nápisy. Revolučná zmena postupne zasiahla všetky pivovary a na začiatku 20.storočia sa už etikety bežne používali na fľašiach.

Etikety sú hlavným predmetom môjho zberateľského záujmu a mám z nich vytvorenú aj najväčiu a najkvalitnejšiu zbierku. Moju zbierku etikiet som začal tvoriť v roku 1982 a vtedy som vôbec netušil do čoho sa púšťam. Začal som zbierať tak ako každý začínajúci zberateľ v tej dobe československé etikety ktoré sa dali vo veľkom množstve lacno kúpiť a neskôr aj vymeniť s inými zberateľmi. Veľmi rýchlo som vytvoril slušný základ zbierky. Keď som však uvidel prvé etikety zo zahraničných pivovarov zo západu môj pohľad na etikety sa značne zmenil. Jednoznačne sa už v tej dobe výrazne odlišovali od našich svojou grafickou úpravou, rozmanitosťou tvarov, rôznymi motívmi, kvalitou papiera ale aj inými vlastnosťami. Dnes to už síce neplatí pretože súčasné slovenské a české etikety už majú tiež svoju kvalitu, ale v tej dobe to rozhodlo, že som začal zbierať aj zahraničné etikety. V súčasnej dobe mám v zbierke zaradených viac ako 175 000 etikiet zo 185 štátov sveta a svojou veľkosťou je tretia najväčšia na Slovensku. Najviac mám zastúpené v zbierke Nemecko (cca 36 000 ks), Česko (cca 16 000 ks), Rusko (cca 14 000 ks), Poľsko (cca 11 500 ks)) a Belgicko (cca 8 800 ks). Z mimoeurópskych krajín je na tom najlepšie USA (viac ako 6000 ks), Austrália (cca 3300 ks), Čína (cca 3 100 ks) a India (cca 2 300 ks). Samozrejme že zbierka nie je len o veľkých počtoch, ale aj o kvalite a ich vzácnosti a u rôznych exotických krajinách sa uspokojím aj s niekoľkými kusmi alebo desiatkami etikiet.

Počas svojej zberareľskej činnosti som nadviazal mnoho kontaktov zo zberateľmi z rôznych krajín, navštívil veľa zberateľských búrz na Slovensku a v zahraničí (Česko, Poľsko, Nemecko, Rusko, Maďarsko, Litva, Rakúsko, Ukrajina) a listami som oslovil stovky pivovarov z celého sveta. Zbierka je nalepená na papieroch formátu A4, uložená po jednotlivých štátoch a v každom štáte abecedne zoradená po pivovaroch. K zaraďovaniu etikiet týmto spôsobom využívam vlastné katalógy, ktoré mi umožňujú jednoducho a rýchlo sa v zbierke orientovať. Celá zbierka je potom ešte uložená v špeciálych a označených krabiciach. Niektoré časti zbierky ako napr. staré slovenské a české etikety, mikropivovary, domáce pivá a pod. mám uložené v euroobaloch.


Ukážka zo zbierky